SEARCH  

               

 

:تلفن  

+ ا 88537344-21-98   

   + ا 88537345-21-98   

 :فکس   

   + ا 88537343-21-98    

  :موبایل   

  +ا 1885084 -912-98

به وب سایت ما خوش آمدید

 
 

    این وب سایت مربوط به شرکت واردات و توزیع انواع فولاد های آلیاژی

و اتومات می باشد که به منظور افزایش خدمات رسانی به همکاران و

 تولید کنندگان محترم راه اندازی شده است